Báo cáo năm 2019 cho thấy, Vinapaco đối diện với nhiều thách thức bởi sự sụt giảm nhanh về giá bột giấy, giấy in, viết và photocopy (tại khu vực và trên thế giới), đồng thời xuất khẩu giấy của Trung Quốc vào Mỹ gặp khó khăn dẫn tới nhập khẩu giấy in, giấy viết từ Trung Quốc vào một số nước châu Á, Việt Nam tăng mạnh… Điều đó dẫn đến các sản phẩm giấy của Vinapaco phải cạnh tranh gay gắt hơn, giá bán điều chỉnh giảm sâu.

Ngoài ra, sản xuất giấy in, viết trong nước tăng (so với năm 2018) nhưng tiêu thụ lại sụt giảm, dây chuyền thiết bị quá cũ (năng suất chạy máy thấp, thiếu ổn định...) giá một số nguyên liệu đầu vào như than, điện tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp. Năm 2019, tại Vinapaco, Công ty mẹ ước đạt 2.304 tỷ đồng doanh thu (bằng 88% kế hoạch năm) đồng thời lợi nhuận ước đạt 67,5 tỷ đồng, Nộp ngân sách ước thực hiện 100 tỷ đồng.

Khối công nghiệp Vinapaco sản xuất được 105.630 tấn giấy (các loại) và 61.030 tấn bột giấy, đồng thời tiêu thụ được 104.725 tấn giấy.

Khối lâm nghiệp Vinapaco thực hiện trồng được 1.880 ha; chăm sóc 6.512 ha, bảo vệ 10.261 ha rừng khép tán, đồng thời thực hiện khai thác và tiêu thụ 114.401 m3 gỗ nguyên liệu giấy...

sản phẩm mới
Ngày 10/10/2019, Vinapaco chính thức ra mắt sản phẩm giấy copy mới với những thay đổi toàn diện từ chất lượng đến bao bì, thiết kế; đồng thời cho biết nhiều thay đổi trong chính sách bán hàng, hướng tới khách hàng mang tính cạnh tranh hơn.

Năm 2019, Vinapaco cho biết tiếp tục đổi mới, tập trung vào công tác quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ, cơ chế tuyển dụng, đào tạo, cơ chế trả lương trong đó có việc khoán quỹ tiền lương cho cán bộ nhân viên khối tiêu thụ... Đồng thời, doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư ứng dụng KHCN, công nghệ thông tin vào công tác quản trị sản xuất.

Rừng nguyên liệu
Vinapaco đẩy mạnh tiến độ áp dụng công nghệ khoa học trong quản lý đất rừng: số hóa các dữ liệu về tài nguyên rừng trồng nguyên liệu giấy, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát...

Năm 2019 công tác tái cơ cấu, CPH tại Vinapaco tiếp tục gặp nhiều vướng mắc; đến nay Vinapaco đang báo cáo UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Kom Tum (nơi có các Công ty lâm nghiệp của Vinapaco) về phương án sử dụng đất và đề án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt đề án tái cơ cấu để triển khai thực hiện...

Quan trắc nước thải tự động
Trong năm 2019, Vinapaco đã giành hơn 5 tỷ đồng đầu tư hệ thống quan trắc nước, khói thải tự động qua đó tăng cường năng lực giám sát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra môi trường…

Chia sẻ với những thách thức Vinapaco phải đối mặt năm 2019, tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CNVNLĐ đơn vị.

ông Hải phát biểu
Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh mặt dù nhiều khó khăn nhưng Vinapaco vẫn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Trước những thách thức mà Vinapaco sẽ phải tiếp tục đối diện trong thời gian tới ông Hải cho rằng Tổng Công ty cần có sự nghiên cứu, phân tích sâu về tình hình và thách thức năm nay, xác định chiến lược, lộ trình bài bản, giải pháp khả thi đồng thời triển khai quyết liệt; ngoài ra Vinapaco phải nghiên cứu đánh giá lại tất các lĩnh vực để có sự nhìn nhận chính xác về thực trạng của doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ở từng lĩnh vực cụ thể, từ đó phát huy được tự chủ trách nhiệm của từng con người, bộ phận; Tiếp tục nghiên cứu các điều kiện kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ vì đây là một trong những nhân tố ảnh hướng lớn đến hiệu quả sản xuất; quan tâm đến công tác môi trường song song với sản xuất...

ông Lê Việt Long  phát biểu
Chia sẻ với những khó khăn của Vinapaco, ông Lê Việt Long – Chánh Thanh tra Bộ Công Thương, khuyến nghị với những vướng mắc trong công tác tái cơ cấu hiện nay của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với dự án Bột giấy Phương Nam, đơn vị nên kiến nghị cơ chế đặc thù.

Vinapaco cần xây dựng định mức tiêu chuẩn cho quản trị dần từng bước đổi mới cũng như thiết lập quan hệ gắn bó với các địa phương (mà đơn vị hoạt động), xây dựng phương án khoán phù hợp…để chiếm lĩnh thị trường.

trao danh hiệu cho các tập thể, cá nhân
Vinapaco đã trao các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt nhiều thành tích trong năm 2019

Nhận định nhu cầu thị trường trong nước đối với các sản phẩm giấy in, giấy viết và giấy photocopy trong năm 2020 tiếp tục có tăng trưởng (mức tăng khoảng 2,5%), tuy nhiên, mức độ cạnh tranh của sản phẩm giấy giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ trở nên gay gắt hơn.

ông Nguyễn Việt Đức - Tổng giám đốc Vinapaco
Ông Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc Vinapaco cho biết thị trường đang có nhiều tín hiệu tốt với Ngành và Vinapaco: giá bột có xu hướng tăng nhẹ, ngoài ra Vinapaco có sự tin tưởng, tín nhiệm, đồng hành của các khách hàng…

Vinapaco cho biết thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Cụ thể trong sản xuất công nghiệp là: Quản trị tốt nguồn nhân lực, định mức kinh tế kỹ thuật (ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dữ liệu và xử lý thông tin về định mức kinh tế kỹ thuật); Quyết liệt các giải pháp nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm giấy, kiểm tra giám sát, tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng…

Trong công tác tiêu thụ Vinapaco sẽ giám sát chặt chẽ không để việc bán hàng qua đại lý làm phát sinh công nợ phải thu khó đòi; củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ bán hàng tại Tổng Công ty và chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp cao ; tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo thị trường, đề xuất giải pháp tiêu thụ hiệu quả…

Đối với khối lâm nghiệp là thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp; triển khai thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính của các công ty lâm nghiệp; xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sáp nhập ngay khi đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ áp dụng khoa học tiên tiến vào quản lý đất đai, quản lý rừng trồng nguyên liệu giấy

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, thu nhập gắn liền với trách nhiệm, hiệu quả và tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý lao động áp dụng cơ chế khoán trong sản xuất kinh doanh công nghiệp, lâm nghiệp... ; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch nói chung đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn, đảm bảo chỉ đạo điều hành mang tính chiến lược, chủ động hiệu quả thống nhất...

Bên cạnh đó Vinapaco sẽ hoàn thiện các tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá nghiêm túc mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng và người lao động tại các phòng ban chức năng, các đơn vị hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc khối công nghiệp của Tổng công ty, hàng quý đối với Chủ tịch và Thành viên Hội đồng thành viên...

Năm 2020, Công ty mẹ có các chỉ tiêu: đạt 1.994 tỷ đồng GTSX công nghiệp (bằng 102% so với cùng kỳ năm trước); Tổng doanh thu là 2.255 tỷ đồng; Nộp ngân sách: 129 tỷ đồng; Lợi nhuận: 70 tỷ đồng; sản xuất 108.500 tấn (giấy các loại); ): 64.500 tấn bột giấy, tiêu thụ 108.500 tấn (giấy các loại); Khai thác 127.993 m3 gỗ nguyên liệu giấy; Trồng mới: 1.847 ha rừng...

Tại Hội nghị ông Nguyễn Xinh – Chủ tịch Công đoàn Vinapaco đã kêu gọi, phát động thi đua đến toàn thể CBCNV Vinapaco mục tiêu vượt qua thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020.